minus bangor1 bangor2 bangor3 bangor4 bangor5 bangor6 bangor7 bangor8 bangor9 bangor10 bangor11 bangor12 bangor13 bangor14 bangor15 bangor16 bangor17 bangor18 bangor19 bangor20 bangor21 bangor22 bangor23 bangor24 bangor25 bangor26 bangor27 bangor28 bangor29 bangor30 bangor31 bangor32 bangor33 bangor34 bangor35 bangor36 bangor37 bangor38 bangor39 bangor40 bangor41 bangor42 bangor43 bangor44 bangor45 bangor46 chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up download email facebook instagram plus search twitter vimeo youtube external
English

Ynghylch y Parch Vince Morris

Cafodd Vince ei eni a'i fagu yn Rhydychen, lle dechreuodd archwilio ei ffydd am y tro gyntaf. Cyn ymuno â’r offeiriadaeth, bu Vince yn gweithio mewn amryw o swyddi, gan gynnwys fel technegydd graffeg ym Mhrifysgol Oxford Brookes. Tra oedd yn byw yn Swydd Efrog, cyfarfu a phriodi ei wraig Louise ac yn ddiweddarach ymgartrefodd y ddau yng ngogledd Cymru.

Yn 2016, cychwynnodd Vince ar ei hyfforddiant ar gyfer ei ordeinio yn Athrofa Padarn Sant yng Nghaerdydd. Ar ôl lleoliadau yn y Drindod Sanctaidd yn Llandudno, a hyfforddiant ym Mro Gwydyr, cafodd ei ordeinio'n ddiacon ym mis Mehefin 2018 ac yn offeiriad yn 2019. Yn 2021 fe'i penodwyd yn Arweinydd Ardal Weinidogaeth a ficer Bro Cwyfan yng nghornel gogledd-orllewin Ynys Môn.

Ganwyd dau blentyn Vince yng ngogledd Cymru ac mae ef a'i wraig yn ddysgwyr Cymraeg brwdfrydig.

Mae Vince yn mwynhau criced, rygbi a phêl-droed (er ei fod wedi'i gyfyngu i'r eisteddleoedd y dyddiau hyn yn anffodus) ac yn ei amser hamdden mae'n gweithio'n agos gyda Chadetiaid Awyr y Llu Awyr Brenhinol ledled gogledd Cymru.

Mae gan Vince ddiddordeb angerddol mewn addysg a gweithio gyda phobl ifanc a theuluoedd ac mae'n edrych ymlaen at weithio gydag eraill i ddatblygu gweinidogaethau newydd i adlewyrchu'r gymuned a'r ardal gyda phawb ym Mro Tudno a Llandudno.

Cymraeg

About the Revd Vince Morris

Vince was born and grew up in Oxford, where he first began to explore his faith. Before entering the priesthood, Vince worked various jobs, including as a graphics technician at Oxford Brookes University. While living in Yorkshire he met and married his wife Louise and they eventually settled in North Wales.

In 2016, Vince began his ordination training at Saint Padarn’s Institute in Cardiff. After placements in Holy Trinity in Llandudno, and training in Bro Gwydyr, he was ordained a deacon in June 2018 and priest in 2019. In 2021 he was appointed Ministry Area Leader and Vicar of Bro Cwyfan in the North West corner of Anglesey.

Vince’s two children were born in North Wales and he and his wife are enthusiastic Welsh learners.

Vince enjoys cricket, rugby, and football (though sadly constrained to the stands these days) and in his spare time works closely with the Royal Air Force Air Cadets throughout North Wales.

Vince has a passionate interest in education and working with young people and families and is looking forward to working with others to develop new ministries to reflect the community and the area with everyone in Bro Tudno and Llandudno.