minus bangor1 bangor2 bangor3 bangor4 bangor5 bangor6 bangor7 bangor8 bangor9 bangor10 bangor11 bangor12 bangor13 bangor14 bangor15 bangor16 bangor17 bangor18 bangor19 bangor20 bangor21 bangor22 bangor23 bangor24 bangor25 bangor26 bangor27 bangor28 bangor29 bangor30 bangor31 bangor32 bangor33 bangor34 bangor35 bangor36 bangor37 bangor38 bangor39 bangor40 bangor41 bangor42 bangor43 bangor44 bangor45 bangor46 chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up download email facebook instagram plus search twitter vimeo youtube external
English

Canwyr clychau llaw

Mae gan ein Hardal Weinidogaeth dîm o ganwyr clychau llaw, y mae rhai ohonynt hefyd yn canu clychau eglwys y Drindod Sanctaidd. Mae rhai o’n tîm wedi bod yn canu clychau llaw ers blynyddoedd lawer ac mae ganddynt gyfoeth o brofiad, tra bod rhai aelodau newydd wedi dod â’u gwybodaeth gerddorol i’r tîm. Rydym bob amser yn falch iawn o groesawu aelodau newydd ac nid oes angen unrhyw arbenigedd cerddorol.

Mae'r tîm yn chwarae gwahanol fathau o gerddoriaeth gan gynnwys emynau, cerddoriaeth werin, cerddoriaeth glasurol, cerddoriaeth boblogaidd a charolau Nadolig. Rydym yn ceisio ehangu ein repertoire a chael cyfleoedd i berfformio’n gyhoeddus ac mae gennym sawl dyddiad wedi’u trefnu ymlaen llaw. Rydym hefyd yn chwarae mewn Gwasanaethau Carolau Nadolig, gan gynnwys yn Eglwys Sant Tudno. Cawn ein harwain gan ddirprwy organydd y Drindod Sanctaidd, Ray Stythe-Jones.

Os oes gennych ddiddordeb mewn ymuno â ni neu archebu lle ar gyfer perfformiad, cysylltwch â ni, byddem yn falch iawn o glywed gennych.

Cymraeg

Handbell ringers

Our Ministry Area has a team of handbell ringers, some of whom also ring the church bells at Holy Trinity. Some of our team have been ringing for many years and have a wealth of experience, while some new members have brought their musical knowledge to the team. We are always delighted to welcome new members and no musical expertise is required.

The team plays various kinds of music including hymns, folk music, classical music, popular music and Christmas carols. We are trying to extend our repertoire and gain opportunities to perform in public and have several dates arranged in advance. We also play at Christmas Carol Services, including at St. Tudno’s Church. We are conducted by the deputy organist at Holy Trinity, Ray Stythe-Jones.

If you are interested in joining us or booking us for a performance, please contact us, we would be very pleased to hear from you.