minus bangor1 bangor2 bangor3 bangor4 bangor5 bangor6 bangor7 bangor8 bangor9 bangor10 bangor11 bangor12 bangor13 bangor14 bangor15 bangor16 bangor17 bangor18 bangor19 bangor20 bangor21 bangor22 bangor23 bangor24 bangor25 bangor26 bangor27 bangor28 bangor29 bangor30 bangor31 bangor32 bangor33 bangor34 bangor35 bangor36 bangor37 bangor38 bangor39 bangor40 bangor41 bangor42 bangor43 bangor44 bangor45 bangor46 chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up download email facebook instagram plus search twitter vimeo youtube external
Memorial Chapel
English

Adeiladwyd y Capel Coffa

Adeiladwyd y Capel Coffa, i'r gogledd o'r gangell, yn 1924 i goffau dynion Llandudno a fu farw yn y Rhyfel Byd Cyntaf. Mae'r dynion wedi'u henwi ar dair llechen farmor ar hyd y wal ogleddol.

Yn hongian yn y Capel Coffa mae baneri amrywiol gatrodau Cymreig a chymdeithasau gwasanaeth, sydd wedi eu gosod yno.

Defnyddir y Capel Coffa ar gyfer gwasanaethau pan ddisgwylir llai o bobl, megis yr Ewcharist am 8.00 am ar y Sul.

Wrth fynedfa’r capel mae stand cannwyll addunedol, sydd ar gael ar adegau gwasanaethau i unrhyw un a hoffai gynnau cannwyll wrth weddi.

Memorial Chapel standards
Cymraeg

The Memorial Chapel

The Memorial Chapel

The Memorial Chapel, to the north of the chancel, was built in 1924 to commemorate the men of Llandudno who died in the First World War. The men are named on three marble tablets along the north wall. 

Hanging in the Memorial Chapel are banners of various Welsh regiments and service associations, which have been laid up there.

The Memorial Chapel is used for services when fewer people are expected, such as the 8.00 am Eucharist on Sundays.

At the entrance to the chapel is a votive candle stand, which is available at service times for anyone who would like to light a candle when they say a prayer.