minus bangor1 bangor2 bangor3 bangor4 bangor5 bangor6 bangor7 bangor8 bangor9 bangor10 bangor11 bangor12 bangor13 bangor14 bangor15 bangor16 bangor17 bangor18 bangor19 bangor20 bangor21 bangor22 bangor23 bangor24 bangor25 bangor26 bangor27 bangor28 bangor29 bangor30 bangor31 bangor32 bangor33 bangor34 bangor35 bangor36 bangor37 bangor38 bangor39 bangor40 bangor41 bangor42 bangor43 bangor44 bangor45 bangor46 chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up download email facebook instagram plus search twitter vimeo youtube external
St. Tudno's churchyard with lesser celandines in bloom
English

Mynwent Eglwys Sant Tudno

Croeso i Fynwent Eglwys Sant Tudno.

Dyma le heddychlon gyda golygfeydd hyfryd o’r Gogarth a’r môr.

Mae llawer o feddi diddorol ac mae'r fynwent yn cael ei chynnal a'i chadw i annog bywyd gwyllt. Gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth trwy glicio ar y dolenni isod.

Teithiau i'w Lawrlwytho (PDF)

Mae copïau printiedig o'r teithiau hyn i'w cael yn yr eglwys.

Cymraeg

St. Tudno's Churchyard

Welcome to St. Tudno's Churchyard.

This is a peaceful place with beautiful views of the Great Orme and the sea. 

There are many interesting graves and the churchyard is maintained to encourage wildlife. You can find more information by clicking the links below. 

Downloadable Tours (PDF)

Printed copies of these tours can be found in the church.