minus bangor1 bangor2 bangor3 bangor4 bangor5 bangor6 bangor7 bangor8 bangor9 bangor10 bangor11 bangor12 bangor13 bangor14 bangor15 bangor16 bangor17 bangor18 bangor19 bangor20 bangor21 bangor22 bangor23 bangor24 bangor25 bangor26 bangor27 bangor28 bangor29 bangor30 bangor31 bangor32 bangor33 bangor34 bangor35 bangor36 bangor37 bangor38 bangor39 bangor40 bangor41 bangor42 bangor43 bangor44 bangor45 bangor46 chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up download email facebook instagram plus search twitter vimeo youtube external
English

Trini Tots

Grŵp plant bach a babanod cyn ysgol

Mae Trini Tots yn grŵp eglwysig sy'n agored i bob plentyn cyn oed ysgol a'u rhieni. Mae’n cael ei harwain yn fedrus gan Mrs Cynthia Poyser a’i thîm ymroddedig. Mae'r grŵp yn cyfarfod bob dydd Llun yn ystod y tymor o 9.30am tan 11.00am. Cost £1.50 y plentyn y sesiwn.

Sicrheir neiniau a theidiau, rhieni a gofalwyr o groeso cynnes a chyfeillgar.

Darperir diodydd poeth ac oer, tost a byrbrydau eraill trwy gydol y sesiwn. Mae'r teganau o ansawdd da ac yn cael eu cynnal a'u cadw'n dda.

Mae cyfle i ddarganfod beth sy’n mynd ymlaen yn ein heglwys ac ymuno yng ngweithgareddau’r Eglwys Iau os dymunwch.

Am ragor o wybodaeth cysylltwch Roz Harrison.

Ffôn: 01492 870701

Cymraeg

Trini Tots 

Pre-school toddler & baby group

Trini Tots is a church-based group open to all pre-school age children and their parents. It is ably led by Mrs Cynthia Poyser and her dedicated team. The group meets every Monday in term time from 9.30am until 11.00am. Cost £1.50 per child per session.

Grandparents, parents, and carers are assured of a warm friendly welcome.

Hot and cold drinks, toast and other snacks are provided throughout the session. The toys are of good quality and well maintained.

There is an opportunity to find out what is going on in our church and join in Junior Church activities if you wish.

For further information please contact Roz Harrison:

Tel: 01492 870701