minus bangor1 bangor2 bangor3 bangor4 bangor5 bangor6 bangor7 bangor8 bangor9 bangor10 bangor11 bangor12 bangor13 bangor14 bangor15 bangor16 bangor17 bangor18 bangor19 bangor20 bangor21 bangor22 bangor23 bangor24 bangor25 bangor26 bangor27 bangor28 bangor29 bangor30 bangor31 bangor32 bangor33 bangor34 bangor35 bangor36 bangor37 bangor38 bangor39 bangor40 bangor41 bangor42 bangor43 bangor44 bangor45 bangor46 chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up download email facebook instagram plus search twitter vimeo youtube external
English

Tiroedd Eglwys y Drindod Sanctaidd

Mae Eglwys y Drindod Sanctaidd wedi'i hamgylchynu gan ardal ddymunol o laswellt a choed, gan ddarparu gwerddon werdd yng nghanol y dref. Adeg y Nadolig, gosodir goleuadau yn rhai o'r coed a gosodir coeden Nadolig yn y tiroedd.

Mae bylbiau wedi’u plannu mewn rhai ardaloedd o’r glaswellt ac mae planwyr ac mae gwelyau uchel o amgylch yr eglwys yn helpu i ddarparu lliw trwy gydol y flwyddyn ac yn denu gwenyn a phryfed eraill. Mae tîm o wirfoddolwyr yn helpu i ofalu am y cafnau a'r tiroedd ac yn cymryd rhan yng nghynllun Llandudno yn ei Blodau a chynllun gwobrau Eich Cymdogaeth Chi. Mae croeso bob amser i wirfoddolwyr newydd, felly os oes gennych ddiddordeb mewn ymuno â'r tîm, cysylltwch â ni.

Holy Trinity Church grounds
Cymraeg

Holy Trinity Church Grounds

Holy Trinity Church is surrounded by a pleasant area of grass and trees, providing a green oasis in the centre of the town. At Christmas, lights are placed in some of the trees and a Christmas tree is installed in the grounds.

Bulbs have been planted in some areas of the grass and planters and raised beds around the church help to provide colour throughout the year and attract bees and other insects. A team of volunteers helps to care for the troughs and the grounds and takes part in Llandudno in Bloom and the It's Your Neighbourhood scheme. New volunteers are always welcome, so if you are interested in joining the team, please contact us. 

Holy Trinity Church grounds.