minus bangor1 bangor2 bangor3 bangor4 bangor5 bangor6 bangor7 bangor8 bangor9 bangor10 bangor11 bangor12 bangor13 bangor14 bangor15 bangor16 bangor17 bangor18 bangor19 bangor20 bangor21 bangor22 bangor23 bangor24 bangor25 bangor26 bangor27 bangor28 bangor29 bangor30 bangor31 bangor32 bangor33 bangor34 bangor35 bangor36 bangor37 bangor38 bangor39 bangor40 bangor41 bangor42 bangor43 bangor44 bangor45 bangor46 chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up download email facebook instagram plus search twitter vimeo youtube external
English

Maes Parcio'r Drindod Sanctaidd 

Mae'r maes parcio ar agor i aelodau'r cyhoedd. Nid oes tâl yn daladwy i'r rhai sy'n mynychu gwasanaethau bore Sul ar yr amod bod cerbydau'n cael eu symud cyn 1pm.

O Ebrill 2019, mae'r Maes Parcio wedi'i reoli gan Euro Car Parks

Os ydych wedi derbyn Hysbysiad Tâl Parcio (PCN) gan Euro Car Parks a'ch bod yn ystyried ei fod yn annheg, cliciwch yma.

Mae'r fynedfa i Faes Parcio Eglwys y Drindod Sanctaidd i'r de orllewin o'r fynwent ar Sgwâr y Drindod.

Os ydych yn defnyddio llywio â lloeren, defnyddiwch y cod post LL30 2RB i fynd â chi at fynedfa’r maes parcio. Sylwch: nid dyma’r cod post ar gyfer Eglwys y Drindod Sanctaidd.

Cymraeg

Holy Trinity Car Park

The car park is open to members of the public. No charge is payable for those attending Sunday morning services provided vehicles are removed before 1 pm.

Since April 2019, the Car Park has been managed by Euro Car Parks.

If you have received a Parking Charge Notice (PCN) from Euro Car Parks and you consider it to be unfair, please click here.

The entrance to Holy Trinity Church Car Park is on the south west of the churchyard on Trinity Square.

If using satellite navigation, use the postcode LL30 2RB to take you to the car park entrance. Note: this is not the postcode for Holy Trinity Church.