minus bangor1 bangor2 bangor3 bangor4 bangor5 bangor6 bangor7 bangor8 bangor9 bangor10 bangor11 bangor12 bangor13 bangor14 bangor15 bangor16 bangor17 bangor18 bangor19 bangor20 bangor21 bangor22 bangor23 bangor24 bangor25 bangor26 bangor27 bangor28 bangor29 bangor30 bangor31 bangor32 bangor33 bangor34 bangor35 bangor36 bangor37 bangor38 bangor39 bangor40 bangor41 bangor42 bangor43 bangor44 bangor45 bangor46 chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up download email facebook instagram plus search twitter vimeo youtube external
English

Bedyddiadau, Priodasau ac Angladdau

Bedyddiadau

Mae’r Eglwys yng Nghymru’n credu bod plant yn rhodd werthfawr gan Dduw. Mae eich plentyn yn arbennig, a gobeithio y bydd ei fedydd yn nodi dechrau taith ryfeddol gyda’ch plentyn.

Gallwch gael eich bedyddio fel plentyn neu fel oedolyn. Cafodd Iesu ei hun ei fedyddio yn Afon Iorddonen, ac mae llawer o oedolion sy’n cael eu bedyddio yn gwneud hynny fel cyfle i’w ddilyn a datgan eu ffydd Gristnogol yn gyhoeddus.

Gallwch gael eich bedyddio yn y naill neu'r llall o'n dwy eglwys.

Priodasau a Bendithion Priodasau

Credwn fod priodas yn anrheg gan Dduw a bod priodi yn ymrwymiad hardd, personol ac ysbrydol. Byddem wrth ein bodd yn eich helpu i wneud diwrnod eich priodas, neu fendithio priodas, mor gofiadwy â phosibl.

Mae ein dwy eglwys wedi'u trwyddedu i gynnal gwasanaethau priodas. Mae gofynion cyfreithiol y gellir eu darllen ar Wefan yr Eglwys yng Nghymru.

Angladdau

Mae trefnu angladd yn gallu bod yn anodd a heriol iawn, yn enwedig pan fyddwch chi’n ffarwelio â rhywun sydd wedi bod yn rhan fawr o’ch bywyd. 

Rydym yma i’ch helpu a’ch cefnogi chi, nid yn unig wrth gynllunio’r gwasanaeth angladd ei hun, ond cyhyd ag y byddwch chi ein hangen ni wedyn.

Cymraeg

Baptisms (Christenings), Weddings and Funerals

Baptisms (Christenings)

We believe that children are a precious gift from God. Your child is special, and we hope that their baptism, or christening as it’s sometimes called, will prove to be the start of an amazing journey with him.

You can be baptised either as a child or as an adult. Jesus himself was baptised in the River Jordan, and many adults who are baptised do so as an opportunity to follow in his footsteps and publicly declare their Christian faith.

You can be baptised at either of our two churches.


Weddings and Wedding Blessings

We believe marriage is a gift from God and that getting married is a beautiful, personal and spiritual commitment. We would love to help you make your wedding day, or blessing of a marriage, as memorable as possible.

Both our churches are licenced to perform marriage services. There are legal requirements which can be read on the Church in Wales Website.


Funerals

Organising a funeral can be an incredibly difficult and challenging thing to do, especially so when you’re having to say goodbye to someone you love and who has been a big part of your life. 

We are here to help and support you, not only in planning the funeral service itself, but for as long as you need us afterwards.