minus bangor1 bangor2 bangor3 bangor4 bangor5 bangor6 bangor7 bangor8 bangor9 bangor10 bangor11 bangor12 bangor13 bangor14 bangor15 bangor16 bangor17 bangor18 bangor19 bangor20 bangor21 bangor22 bangor23 bangor24 bangor25 bangor26 bangor27 bangor28 bangor29 bangor30 bangor31 bangor32 bangor33 bangor34 bangor35 bangor36 bangor37 bangor38 bangor39 bangor40 bangor41 bangor42 bangor43 bangor44 bangor45 bangor46 chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up download email facebook instagram plus search twitter vimeo youtube external
English

Croeso i Tŵr Cloch y Drindod Sanctaidd


Mae gennym griw gweithgar o glochyddion yn Eglwys y Drindod Sanctaidd yn Llandudno ac mae croeso i unrhyw un iau neu hŷn ymuno â ni i ddysgu’r gweithgaredd hynafol, pleserus a medrus hwn.

Mae croeso bob amser i ymwelwyr a chlychau’r gloch. Rydym yn ymarfer ar nos Wener sy'n gyfleus i unrhyw un sy'n cael gwyliau penwythnos yn Llandudno, y cyrchfan mwyaf dymunol hwn o Ogledd Cymru.

Mae gan yr Ardal Weinidogaeth hefyd grŵp o ganwyr clychau llaw.


Capten y Tŵr - David Raggett

Clychau 8
Pwys 15-0-21
Gwasanaeth Sul yn canu 10.00 am
Noson ymarfer Dydd Gwener 7.30 - 9.00 pm
Ymarfer modrwyo dull agored Dydd Llun 1af yn fisol 7.30 - 9.00 pm


Rydym yn aelodau o Gymdeithas Canwyr Cloch yr Eglwys Gogledd Cymru.

Cymraeg

Welcome to Holy Trinity Bell Tower


We have an active band of bellringers at Holy Trinity Church in Llandudno and anyone younger or older is welcome to join us to learn this ancient, enjoyable and skilful activity.

Visitors, and visiting bellringers, are always welcome. We practice on Friday evenings which is convenient for anyone having a weekend break in Llandudno, this most pleasant of North Wales resorts.

The Ministry Area also has a group of handell ringers


Tower Captain - David Raggett

Muffle bag
Holy Trinity Church and Bell Tower, beautifully embroidered on a muffles bag made by Big Wilf
Bells 8
Weight 15-0-21
Sunday service ringing 10.00 am
Practice night Friday 7.30 - 9.00 pm


We are members of the North Wales Association of Church Bell Ringers.