minus bangor1 bangor2 bangor3 bangor4 bangor5 bangor6 bangor7 bangor8 bangor9 bangor10 bangor11 bangor12 bangor13 bangor14 bangor15 bangor16 bangor17 bangor18 bangor19 bangor20 bangor21 bangor22 bangor23 bangor24 bangor25 bangor26 bangor27 bangor28 bangor29 bangor30 bangor31 bangor32 bangor33 bangor34 bangor35 bangor36 bangor37 bangor38 bangor39 bangor40 bangor41 bangor42 bangor43 bangor44 bangor45 bangor46 chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up download email facebook instagram plus search twitter vimeo youtube external
Event in the church hall
English

Neuadd Eglwys y Drindod Sanctaidd

Ynghylch

Mae neuadd yr eglwys yn iau na'r Drindod Sanctaidd. Adroddodd papur newydd dyddiedig 1891 fod "Ty Ysgol" yn cael ei adeiladu.

Adeiladwyd ail fynedfa ar y wal ddeheuol yn 1926 ac adeiladwyd bloc toiledau yn fuan wedyn.

Roedd ac mae’n parhau i fod yn ased hanfodol i’r gymuned, yn cael ei ddefnyddio gan yr eglwys a grwpiau lleol.

Cyfleusterau

  • Toiledau gan gynnwys toiled i'r anabl.
  • Cegin sy'n gweithredu'n llawn.
  • Maes parcio cyfagos.
  • Taflunydd amlgyfrwng a sgrin.
  • Wifi.

Archebu

Cysylltwch â ni os oes gennych ddiddordeb mewn archebu neuadd yr eglwys ar gyfer eich grŵp neu ddigwyddiad.

Cymraeg

Holy Trinity Church Hall

About

The church hall is younger than Holy Trinity. A newspaper dated 1891 reported that a "School House" was under construction.

A second entrance on the south wall was built in 1926 and a toilet block built shortly afterwards.

It was and remains a vital asset for the community, being used by both church and local groups. 

Facilities

  • Toilets including a disabled toilet.
  • A fully-functioning kitchen.
  • Adjacent car park.
  • Multimedia projector and screen.
  • Wifi.

Booking

Please contact us if you are interested in booking the church hall for your group or function.