minus bangor1 bangor2 bangor3 bangor4 bangor5 bangor6 bangor7 bangor8 bangor9 bangor10 bangor11 bangor12 bangor13 bangor14 bangor15 bangor16 bangor17 bangor18 bangor19 bangor20 bangor21 bangor22 bangor23 bangor24 bangor25 bangor26 bangor27 bangor28 bangor29 bangor30 bangor31 bangor32 bangor33 bangor34 bangor35 bangor36 bangor37 bangor38 bangor39 bangor40 bangor41 bangor42 bangor43 bangor44 bangor45 bangor46 chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up download email facebook instagram plus search twitter vimeo youtube external
English

Cangen Llandudno


Mae Undeb y Mamau yn sefydliad Cristnogol sydd wedi bod yn cefnogi teuluoedd ledled y byd ers dros 140 o flynyddoedd. Wedi’i gychwyn gan ein sylfaenydd Mary Sumner ym 1876 yn ei phlwyf lleol, rydym wedi tyfu i fod yn elusen ryngwladol gyda dros 4 miliwn o aelodau mewn 84 o wledydd.

Fel elusen aelodaeth Gristnogol, rydym yn arddangos ein ffydd ar waith. Mae hyn yn digwydd wrth i ni weithio tuag at atal tlodi, atal anghydraddoldeb ac atal anghyfiawnder. Mae ein haelodau yn gweithio ar lawr gwlad ledled y byd. Maent yn dod â gobaith a chefnogaeth ymarferol i filiynau o bobl bob blwyddyn trwy raglenni magu plant, llythrennedd a datblygu cymunedol.

Gall unrhyw un sy'n cefnogi Amcanion Undeb y Mamau ddod yn aelod.

Mae Cangen Llandudno yn cyfarfod ar y rhan fwyaf o'r trydydd dydd Mawrth yn y mis am 1.30 pm yn Neuadd Eglwys y Drindod Sanctaidd. O bryd i'w gilydd, rydym yn cyfarfod ar adegau eraill. Gweler y rhaglen isod am fanylion ar gyfer cyfarfodydd a gweithgareddau 2023. Gwiriwch gyda'r dyddiadur diweddaraf bob amser am ddiweddariadau.

Arweinydd y Gangen yw Maggie Leitch.


Mary Sumner
Mary Sumner
Cymraeg

Llandudno Branch


The Mothers’ Union is a Christian organisation that has been supporting families worldwide for over 140 years. Started by our founder Mary Sumner in 1876 in her local parish, we have grown into an international charity with over 4 million members in 84 countries.

As a Christian membership charity, we demonstrate our faith in action. This happens as we work towards stopping poverty, stopping inequality and stopping injustice. Our members work at grassroots level around the world. They bring hope and practical support to millions of people every year through parenting, literacy and community development programmes.

Anyone who supports the Objects of the Mothers' Union may become a member.

The Llandudno Branch meets on most of the third Tuesdays in the month at 1.30 pm in Holy Trinity Church Hall. Occasionally, we meet at other times.

The Branch Leader is Maggie Leitch.