minus bangor1 bangor2 bangor3 bangor4 bangor5 bangor6 bangor7 bangor8 bangor9 bangor10 bangor11 bangor12 bangor13 bangor14 bangor15 bangor16 bangor17 bangor18 bangor19 bangor20 bangor21 bangor22 bangor23 bangor24 bangor25 bangor26 bangor27 bangor28 bangor29 bangor30 bangor31 bangor32 bangor33 bangor34 bangor35 bangor36 bangor37 bangor38 bangor39 bangor40 bangor41 bangor42 bangor43 bangor44 bangor45 bangor46 chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up download email facebook instagram plus search twitter vimeo youtube external
Open air service at St. Tudno's Church
English

Adegau o Addoli Rheolaidd


Suliau

 • Eglwys y Drindod Sanctaidd
  • 8.00 am Dywed y Cymun
  • 10.30 am Cymun Bendigaid
 • Eglwys Sant Tudno (Haf)
  • 12.00 canol Dydd Gwasanaeth canol dydd yn yr awyr agored (os bydd y tywydd yn caniatáu) ac eithrio Sul 1af y mis: Cymun Bendigaid (dan do) am 12.30 pm
 • Eglwys Sant Tudno (Gaeaf)
  • 4 pm neu 5 pm Cydymffurfio yng Ngolau Cannwyll


dydd Mercher

 • Eglwys y Drindod Sanctaidd
  • 10.00 am Cymun Canu

Mae'r amseroedd hyn yn debygol o newid. Gweler y dyddiadur am y tair wythnos nesaf.

Cymraeg

Times of Regular Worship


Sundays

 • Holy Trinity Church
  • 8.00 am  Said Eucharist
  • 10.30 am  Sung Eucharist
 • St. Tudno's Church (Summer)
  • 12.00 noon  Midday Service in the open air (if weather permits) except the 1st Sunday of the month: Holy Eucharist (indoors) at 12.30 pm
 • St. Tudno's Church (Winter)
  • 4 pm or 5 pm  Compline by Candlelight


Wednesdays

 • Holy Trinity Church
  • 10.00 am  Sung Eucharist

These times are liable to change. Please see the diary for the next three weeks.