minus bangor1 bangor2 bangor3 bangor4 bangor5 bangor6 bangor7 bangor8 bangor9 bangor10 bangor11 bangor12 bangor13 bangor14 bangor15 bangor16 bangor17 bangor18 bangor19 bangor20 bangor21 bangor22 bangor23 bangor24 bangor25 bangor26 bangor27 bangor28 bangor29 bangor30 bangor31 bangor32 bangor33 bangor34 bangor35 bangor36 bangor37 bangor38 bangor39 bangor40 bangor41 bangor42 bangor43 bangor44 bangor45 bangor46 chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up download email facebook instagram plus search twitter vimeo youtube external
English
Gwasanaeth yng ngolau cannwyll yn Eglwys St. Tudno | Candlelit service in St Tudno's Church

Croeso i Eglwys Sant Tudno

Dewch i mewn, allan o’r gwynt ar y Gogarth neu brysurdeb eich diwrnod, a phrofwch yr heddwch sydd i’w gael yma.

Ymunwch â ni mewn addoliad neu gymdeithas.

Eistedd yn dawel, neu gweddïo, neu wrando ar lais Duw. Gallwch ddod o hyd i rai dalennau o weddïau syml yn yr eglwys neu efallai yr hoffech ddefnyddio ein "Gweddïau Côn Pîn", sydd i'w gweld ger yr allor. Ar y bwrdd yn ymyl y drws y mae llyfr deisyfiadau gweddi ; dywedir y gweddïau bob hwyr pan fydd yr eglwys dan glo.

Edrychwch o gwmpas yr eglwys ar y ffenestri a'r cerfiadau hardd.

Cyn i chi adael yr eglwys, efallai yr hoffech chi arwyddo ein llyfr ymwelwyr? Rydym yn darllen yr holl negeseuon ac yn gweddïo dros ein holl ymwelwyr.

P’un a ydych wedi ymweld yn bersonol neu drwy ein gwefan, rydym yn gobeithio y byddwch yn dod eto.

Cymraeg
Communion service in St. Tudno's Church | Gwasanaeth Cymun yn Eglwys St. Tudno

Welcome to St. Tudno's Church

Come inside, out of the wind on the Great Orme or the busyness of your day, and experience the peace to be found here.

Join us in worship or fellowship.

Sit quietly, or pray, or listen for God's voice. You can find in the church some sheets of simple prayers or you might like to use our "Pine Cone Prayers", which can be found near the altar. On the table near the door is a book for prayer requests; the prayers are said each evening when the church is locked.

Look around the church at the beautiful windows and carvings.

Before you leave the church, maybe you would like to sign our visitors' book? We read all the messages and pray for all our visitors. 

Whether you have visited in person or via our website, we hope that you will come again.